Pohřeb otce schiarchimandrity Kyrilla (Pospíšila),

představeného mužského monastýru sv. Gorazda
v Hrubé Vrbce (Morava, Hodonínsko)


Schiarchimandrita Kyrill zemřel po dlouhé nemoci dne 19. 4. 2003, na Lazarovu sobotu ráno.
Pohřeb se konal dne 22. dubna, na strastné úterý Velkého týdne před Paschou.

Se svatými upokoj, Kriste, duši služebníka tvého...


Pohled na čelní stranu monastýrského komplexu (v pozadí pod věžičkou je umístěna kaple sv. Gorazda)
(Kliknutím na obrázky si je můžete zobrazit ve větší velikosti.)

Monastyr sv. Gorazda v Hrube Vrbce

Svatý kříž stojící vedle vchodu do kaple (v pozadí je hrob vykopaný vedle stěny kaple)
Pohled do vývěsky na stěně monastýru
Rakev s ostatky schiarchimandrity Kyrilla v monastýrské kapli při zádušní bohoslužbě.
Pohřební průvod při vynášení rakve z kaple ke hrobu
Uložení rakve ke spuštění do hrobu
Modlitby nad rakví před uložením do země pod základy stěny kapleVěčná paměť! Věčná paměť! Věčná paměť!
Komplex monastýrských budov zezadu - pohled do monastýrského dvora a zahrady


Zpět na rozcestník pravoslavi.cz
Zpět na časopis hlas.pravoslavi.cz