Jana Baudišová - pravoslavné ikony v řeckém stylu
Czech  English  Deutsch

Archanděl Michael

Mandylion

Sv. Jan Křtitel
Anděl pouště

Sv. Prokop Sázavský

Spasitel Vševládce

Sv. Václav

Sv. Rostislav

Nelkej nade mnou, ó Matko...

Sv. novomučedník Gorazd

Sv. Pantelejmon

Bohorodice Odigitrie

Archanděl Rafael

Zvěstování přesvaté BohorodiciBohorodice
Yversko-montrealská

Narození Kristovo

Ejhle, člověk

Sv. Nektarios Aiginský

Spasitel uprostřed
mocností nebeských

Sv. Fotinie Samaritánka

Mandylion

Přesvatá Bohorodice

Ježíš Kristus

Sv. kněžna Ludmila

Sv. biskup mučedník Gorazd

Sv. kníže Václav

Sv. Jan Křtitel

Ukřižování

Přesv. Bohorodice
Glykofilusa

Přesv. Bohorodice Solovecká

Ukřižování

Bohorodice Glykofilusa

Sv. mučednice Taťána

Sv. Václav a Ludmila

Zpět na hlavní stránku