Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Č. účtu naší farnosti: 155235162/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Termíny na zpověď

Rezervování času pro svatou Tajinu pokání

Chci si zamluvit termín zpovědi

Fotky ze života farnosti

Nově upravené všechny fotogalérie
Viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,45 hod. začíná liturgie

V sobotu velká večerní (v letním období) od 19 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.


SvátkyBohoslužby v době svátků Narození a Zjevení Páně

Oslava svátku dle starého juliánského kalendáře

26. prosince - neděle praotců (druhá neděle před Narozením Kristovým) - svatá liturgie Jana Zlatoústého od 9,45 hod. S koledami

2. ledna - neděle svatých otců (neděle před Narozením Kristovým) - svatá liturgie Jana Zlatoústého od 9,45 hod. S koledami

6. ledna - čtvrtek - den před Narozením
předvečer Narození Kristova - večerní liturgie sv. Basila od 14 hod.

7. ledna - pátek - NAROZENÍ KRISTOVO (svátek z Dvanáctera)
Ráno: sváteční jitřní bohoslužba (česky) od 8 hod.
Božská sváteční liturgie sv. Jana Zlatoústého od 9,45 hod.
Večer: sváteční večerní bohoslužba od 17 hod.

8. ledna - sobota - Sbor přesv. Bohorodice - božská liturgie sv. Jana Zlatoústého od 9,45 hod.

Při liturgii (koncem bohoslužby - po 11,30 hod.) se zpívají vánoční koledy, které zde přednášíme v pěti jazycích.

9. ledna - Neděle po Narození Kristově. Boží rodiny. Sv. Štěpána - liturgie od od 9,45 hod.

14. ledna - pátek - Obřezání Páně, Nový rok dle starého kalendáře, sv. Basil Veliký - božská liturgie sv. Basila Velikého od 9,45 hod.

18. ledna - úterý - předvečer Zjevení - sváteční večerní liturgie sv. Basila Velikého od 14 hod. (s velkým svěcením vody)

19. ledna - středa - ZJEVENÍ PÁNĚ (Bogojavlenije) - božská liturgie sv. Jana Zlatoústého od 9,45 hod., po liturgii velké svěcení vody

Rozpis svátečních bohoslužeb v PDF zde.


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Kvůli pandemii Covidu jsou utlumeny některé součásti života naší farnosti:

pravidelná týdenní výuka náboženství pro děti a veřejné hodiny cvičení liturgického zpěvu. Těšíme se, že epidemie pomine a všechna setkávání a společné akce budeme moci obnovit