Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Č. účtu naší farnosti: 155235162/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní od 19 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.


Svátky

Sváteční bohoslužby v srpnu a v září

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,45 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

19. srpna, pátek - PROMĚNĚNÍ PÁNĚ (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,45 hod.)

28. srpna, neděle - ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,45 hod.)

Konec půstu

V sobotu 3. září pouť do Hrubé Vrbky - eparchiální oslava svátku sv. Gorazda

11. září, neděle - Stětí Jana Křtitele

Ve středu 28. září (volný den) se koná celoeparchiální shromáždění v Brně - vyhlášení svatosti mučednice Orosie (Dobroslavy).Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Mimořádná oznámení - poutě apod.

Pozvánka na každoroční pouť k uctění našeho svatého novomučedníka Gorazda II.

Archijerejská liturgie se bude konat v monastýrské kapli na poutním místě v místě jeho rodiště v Hrubé Vrbce na Hodonínsku v sobotu dne 3. září t.r. od 10 hod. (občerstvení po bohoslužbě zajištěno)


Pozvánka na svátek brněnské katedrály - vyhlášení svatosti velkomoravské princezny mučednice Orosie (Dobroslavy)

Archijerejská liturgie se bude konat v katedrálním chrámu sv. Václava v Brně ve středu dne 28. září t.r. od 10 hod.

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku) - začíná od 2. května každé pondělí od 16,30 hod. (vyučování trvá 45 min.)
malé děti (od pěti let)