Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu a úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

IČO 69648557

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Číslo účtu naší farnosti u ČSOB: 155235162/0300

Číslo transparentního účtu vyhrazeného pro sbírku na opravu kostelíku Svatého Ducha u ČSOB: 321574486/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA Pravoslavné církevní obce v Jihlavě


BOHOSLUŽBY na PASCHU KRISTOVU V JIHLAVĚ

Paschální půlnoční bohoslužba se bude konat dne 5. května v 0 hod. (půlnoc ze soboty na neděli)
na Masarykově náměstí ve velkém kostele U Ignáce.

Po paschální jitřní (utreňa) se budou světit pokrmy (od cca 1,00 hod. v noci).

Paschální svatá liturgie (se svatým přijímáním) se bude konat
v kostelíku Svatého Ducha 5. května od 10,30 hod.

ve Smetanových sadech (viz mapa).
Po paschální liturgii se budou světit pokrmy (po poledni).
(Z důvodů stavebních prací budeme před kostelíkem - doporučujeme deštníky a teplé oblečení!)

Podrobný rozpis bohoslužeb Velkého strastného týdne a Paschy zde v PDF.


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Pravidelné bohoslužby v domovním chrámu

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní bohoslužba od 19 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio30. dubna do 4. května - každý den bohoslužby Velkého týdne a světlé Paschy


Velký strastný týden

VELKÝ PAŠIOVÝ (čili STRASTNÝ) TÝDEN a PASCHA

Svatá Tajina posvěcení oleje:

V úterý 30. dubna od 16 hod. - pomazání nemocných

Od Velkého úterý (30. dubna) bohoslužby každý den

30. dubna - Velké úterý - svatá Tajina svěcení oleje a pomazání nemocných - od 16 hod.

1. května - Velká středa - vzpomínání Jidášovy zrady - liturgie předem posvěcených Darů - od 16 hod.

2. května - Velký čtvrtek - poslední večeře Páně - liturgie sv. Basila - od 12 hod.
Večer Velkého čtvrtku - ukřižování Pána - čtení pašiových evangelií - jitřní bohoslužba - od 17 hod. (památka na poslední noc Pána Ježíše v Getsemanské zahradě před ukřižováním)

3. května - Velký pátek Večerní bohoslužba - snímání z Kříže, pohřeb Pána - večerní s vynášením pláštěnice - od 18 hod.

4. května - Velká sobota - Kristus v hrobě - ZRUŠENO

5. května - PASCHA - neděle Kristova Vzkříšení

Budou se konat dvě paschální bohoslužby na dvou místech:

hlavní paschální bohoslužba (jitřní, utrenja) začíná v 0. hodin ráno (od půlnoci ze soboty na neděli)
O půlnoci sloužíme paschální jitřní (utreňa) - koná se na Masarykově náměstí v sousedním velkém chrámu u Ignáce (100 metrů od pravoslavného domu).
Po půlnoční jitřní následuje ihned svěcení paschálních pokrmů (cca v 1 hod. v noci)

Dopoledne na paschální neděli následuje svatá liturgie od 10,30 hod. (Koná se v chrámu Svatého Ducha v Smetanových sadech.)
Po liturgii ihned svěcení paschálních pokrmů.

Podrobný rozpis bohoslužeb Velkého strastného týdne a Paschy zde v PDF.


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku).

Každý pátek od 16,00 hod. (vyučování trvá 50 min.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Nacvičuje se faře v archondariku. Datum výuky a účast si domluvte po nedělní bohoslužbě se zpěváky a žalmisty.