Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu a úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01
(viz mapa)

IČO 69648557

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Číslo účtu naší farnosti u ČSOB: 155235162/0300

Číslo transparentního účtu vyhrazeného pro sbírku na opravu kostelíku Svatého Ducha u ČSOB: 321574486/0300

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA Pravoslavné církevní obce v Jihlavě


Bohoslužby v kostelíku Svatého Ducha

V kostelíku Svatého Ducha se až do jeho adaptace a základního vybavení pro pravoslavnou liturgii
v neděli bohoslužby ještě NEKONAJÍ.


Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka
Od 9,45 hod. začíná liturgie

Každou sobotu velká večerní bohoslužba od 19 hod.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Fotky ze života farnosti

Všechny fotogalerie: viz stránku přehledu archivovaných fotografií

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu: viz stránku audio


Svátky

Nejbližší sváteční bohoslužby na podzim

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,45 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

11. září - pondělí - Stětí Jana Křtitele (s panychidou za padlé vojáky; liturgie od 9,45 hod.)

21. září - čtvrtek - NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,45 hod.)

27. září - středa - POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ (svátek z dvanáctera; liturgie s pozdvihováním svatého kříže od 9,45 hod.)

28. září - čtvrtek - sv. mč. Orosie, princezna velkomoravská a aragonská (pouť do brněnské katedrály sv. Václava)

29. září - pátek - sv. mč. Ludmila, kněžna česká; ct. Prokop, igumen monastýru sázavského (svátek se překládá na následující neděli)

11. října - středa - sv. mč. Václav, kníže český (svátek našeho chrámu; liturgie od 9,45 hod.)

14. října - sobota - Záštita přesv. Bohorodice (Pokrov) (liturgie od 9,45 hod.)

28. října - sobota - sv. kníže Rostislav (překládá se na následující neděli)


Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích. (Viz prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDF)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Promluvy při bohoslužbách

Kázání pronesená v našem chrámu viz stránku audio

Vyučování náboženství pro děti opět začíná od října

Výuka se koná na faře (v archondariku).

Každý pátek od 16,30 hod. (vyučování trvá 50 min.)
(Náboženství se vyučuje kromě letních prázdnin - opět začínáme od října.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Nacvičuje se faře v archondariku. Datum výuky a účast si domluvte po nedělní bohoslužbě se zpěváky a žalmisty. (Platí kromě letních prázdnin. V průběhu léta dle domluvy zpěváků.)