Josef Leixner,
víra v Boha silnější než fašismus

(*1893 v Brtnici, + 1970 v Praze)

Dne 31.3.2015 Zastupitelstvo městyse Opatov na návrh Pravoslavné církevní obce v Třebíči schválilo usnesení o udělení čestného občanství důstojnému otci Josefu Leixnerovi in memoriam. Významné ocenění bylo slavnostně vyhlášeno dne 7.5.2015 v rámci oslav 70. výročí osvobození Městyse Opatov a konce II. světové války při kladení věnců u místního památníku obětem fašismu. Poctu s pamětním listem přijala z rukou starostky vnučka o. Leixnera paní Koutská, žijící v Praze. Vzpomínku přednesl také duchovní správce třebíčské farnosti prot. Mgr. Georgij Biljak, který současně při této příležitosti odsloužil panychidu za oběti fašismu v pravoslavném chrámu sv. Jáchyma a Anny a u rodinného hrobu na místním hřbitově.

Tento významný rodák pocházející z Vysočiny se narodil 28. února 1893 v Brtnici. Jeho rodný dům se nachází v ul. Hřbitovní. Zemřel v Praze v prosinci 1970. Zádušní svatá liturgie a následná panychida za o. Josefa Leixnera se konala 4. ledna 1971 v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Bohoslužby vykonal vladyka metropolita Dorotej, stejně jako pohřební obřad následujícího dne v Opatově. Ostatky o. Leixnera jsou uloženy od 5.1.1971 na místním hřbitově.

Duchovní otec Josef Leixner se významnou měrou zapsal do dějin Československé republiky po stránce duchovní obrody českého národa. Působil jako jeden s nejbližších spolupracovníků novomučedníka Svatého Gorazda II., biskupa pravoslavné církve v Československu, který byl popraven za spoluúčast na atentátu říšského protektora Reinharda Heydricha (ukrývání příslušníků odboje v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze).

Protojerej Josef Leixner rovněž prožil za okupace osobní strádání a perzekuci, a proto se koncem války ukrýval v Opatově na Moravě. Během protektorátu vědomě nasazoval život, když vystavoval křestní listy osobám židovského vyznání. Jeho přínos pro náš region spočívá v šíření čistého ortodoxního křesťanství, pravdy a lásky. Podílel se i na vybudování několika pravoslavných chrámů na Moravě, včetně chrámu sv. Jáchyma a Anny v Opatově, který slouží současně jako památník vojákům padlým za I. světové války.

O tomto významném rodáku se dočtete i na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha: http://www.ustrcr.cz (http://www.ustrcr.cz/cs/josef-leixner-1893-1970).

Zdeněk Vyoral, Jihlava

Naše fotogalerie z ceremonie udělení čestného občanství prot. Josefu Leixnerovi (2015)

Viz též další veřejný zdroj
Článek Martina Jindry: Spravedlivý musí trpět (Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie) v PDF.

Zpět na stránku opatovského archivu