Zakladatel chrámu - prot. Josef Leixner s rodinou
(mátuškou Annou a dcerami Danou, Alenou a Magdou)

Archiv

Články a obrázky týkající se Pravoslavné církevní obce v Opatově

Články

FotografiePo bohoslužbě (přibližně v roce 2005)

*

OPRAVY NA CHRÁMU (o nedávno provedených významnějších opravách)

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby v roce 2012 (větší foto)

*

Josef Leixner, víra v Boha silnější než fašismus

*

Novinový článek o neznámých osudech pravoslavných věřících za II. světové války
(s poznámkou též o otci Leixnerovi)

*

Udělení čestného občanství prot. Josefu Leixnerovi (2015)

*

Třebíčský deník (3. 4. 2015) o prot. J. Leixnerovi:


(Klikněte pro větší obrázek)

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby ke sv. Anně - na chrámový svátek (2015) (větší foto)

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby na sv. Annu - chrámový svátek (2016) (větší foto)

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby na sv. Annu - chrámový svátek (2017) (větší foto)

*

85. výročí chrámu: 1933-2018


Fotogalerie z poutní bohoslužby na sv. Annu - chrámový svátek (2018) (větší foto)

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby na sv. Annu - chrámový svátek (2019) (větší foto)

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby na sv. Annu - chrámový svátek (2020) (větší foto)

Chrámový svátek v Opatově

Koncem července se v městečku Opatov u Třebíče koná svatoanenská pouť. Místní pravoslavní křesťané oslavují v tento den chrámový svátek, protože náš kostelík je zde zasvěcen právě sv. Anně. Jako každoročně i letos se v něm na svaté liturgii shromáždili místní věřící i hosté, aby společně uctili svátek ochránkyně zdejší farnosti. Jako vždy proběhla duchovní slavnost ve sváteční a radostné atmosféře. Jak je posledních pár let už zvykem, po bohoslužbě následovalo pohoštění a posezení pod širým nebem vedle chrámu. Díky Bohu za tento den.

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby na sv. Annu - chrámový svátek (2021) (větší foto)

*


Fotogalerie z poutní bohoslužby na sv. Annu - chrámový svátek (2022) (větší foto)

*