Kolekce archivních fotografí ze 70. - 80. let

Fotografie z pohřbu věřícího v Opatově

(Kliknutím na fotografii si ji zobrazíte ve větším rozlišení.)
Pohřební průvod u opatovského pravoslavného kostelíku (zřejmě 70. léta 20. století).
Na obrázku je vidět tehdejší okolí kostelíku, které dnes vypadá úplně jinak (kolem je nyní zástavba rodinnými domky).

Fotografie z pohřbu. Modlitba na hřbitově nad rakví před spuštěním do země.
Bohoslužbu vykonává duchovní otec Miroslav Mužík z Třebíče.

Fotografie z archijerejské vizitace vladyky Nikanora v Opatově

Návštěva biskupa olomoucko-brněnského Nikanora v Opatově (zřejmě někdy uprostřed 80. let 20. století).
Před pravoslavným chrámem po archijerejské bohoslužbě - s tehdejšími opatovskými pravoslavnými věřícími.

Dnes už zesnulý biskup Nikanor v chrámu při bohoslužbě, spolu s otcem Miroslavem Mužíkem.

Sloužící duchovní a přisluhující po bohoslužbě před ikonostasem.

Vladyka Nikanor s prot. Miroslavem navštívili na hřbitově hrob zakladatele chrámu otce Josefa Leixnera.(Kliknutím na fotografii si ji zobrazíte ve větším rozlišení.)

Zpět na rozcestník archivu opatovské církevní obce