Zbudování pravoslavného chrámu v Opatově

Zpráva z církevního tisku

Roku 1933 vyrostl jeden pravoslavný chrám v Opatově nedaleko Třebíče.

Opatovská pravoslavná náboženská obec byla filiálkou obce Třebíčské a měla 160 členů z 1200 obyvatel. Od roku 1921 se bohoslužby odehrávaly ve škole, avšak z důvodu střetů s příslušníky církve československé, kteří také používali k liturgickým účelům školní třídu, a rovněž z důvodu hygienicky nevyhovující místnosti se v třicátých letech konaly několikrát venku pod širým nebem. To byl jakýsi poslední impuls k rozhodnutí postavit pro pravoslavné věřící vlastní svatostánek.

Většina obyvatelstva Opatovic byli chudí rolníci a domkáři, proto se obec snažila o to, aby stavba vyšla co nejlevněji. Pozemek se povedlo odkoupit za výhodnou cenu, kámen i písek se daly těžit v obci, dřevo slíbilo obecní zastupitelstvo dodat zdarma a řemeslníci se rozhodli pracovat za 75 % obvyklé mzdy. Rozpočet stavby kostela byl 60 000,- Kč. Přispěly i jiné obce - olomoucká věnovala 1 000,- Kč a táborská výtěžek z divadelního představení - 200,- Kč. Lidovcům se však povedlo prosadit v zastupitelstvu zamítnutí daru ve formě dřeva. Stejně tak římsko-katolický farář v Opatově vystoupil proti stavbě pravoslavného chrámu s tím, že ten, kdo na stavbu finančně či darem přispěje nebo se zúčastní svěcení, bude mít smrtelný hřích.

Členové opatovické obce se zadlužili, aby chrám mohli vybudovat. Lod' měla rozměry 7 x 11 m, podlaha i klenba byly dřevěné, do kostela se mělo vejít asi 50 lidí. Ikonostas daroval předseda církevního odboru otec Kráčmar z Prahy, ikony namaloval ing. Podsedník z Třebíče.

15. července 1933 večer přijela do Opatova delegace z Tábora a ve 20:00 byla sloužena večerní bohoslužba. Druhý den ráno místní věřící přivítali biskupa Gorazda a delegace z Třebíče a Brna, spolu s brněnskými přijel i pěvecký sbor. Slavnostní průvod vedl biskup Gorazd společně s duchovními Kauerem z Brna a Axmanem z Prahy a v jeho čele byly neseny korouhve s obrazy Bohorodice a rovnež korouhev s obrazem Mistra Jana Husa, kterou si s sebou přivezli zástupci táborské obce. V průvodu kráčeli i zástupci českobratrské a československé církve, a dokonce i někteří místní katolíci, mezi nimi i ti, kteří se zprvu dívali ze strachu před těžkým hříchem z půd svých domů. Před dveřmi chrámu promluvil nejprve předseda obce Jan Syrový, po něm biskup Gorazd, a pak zástupci obcí, spolků i např. českobratrské církve. Uvnitř Gorazd chrám vysvětil, při obřadu zpíval brněnský sbor. Následoval společný oběd.

(Věstník české pravoslavné eparchie, IV. roč. (1933), č. 8 (1. 10. 1933), str. 34 - 35)

Zpět na stránku archivu webu Pravoslavné církevní obce v Opatově

Zpět na stránku opatovského archivu