Nedávné opravy chrámu

Vzpomínková stránka do kroniky opatovské církevní obce.
V novém století byly provedeny tři významnější opravy:

Opatovský pravoslavný chrám v roce 2000
(před opravami)

1.) V prvních letech po roce 2000 nás na špatný stavebně technický stav chrámu upozornil havarijní stav okapů. Bylo nutno vyměnit kompletní okapový systém. Bohužel nové měděné okapy během měsíce po instalaci někdo ukradl, policie zloděje nevypátrala, takže jsme museli instalovat okapy nové (provedené z materiálu méně atraktivního pro některé naše nenechavé spoluobčany).

2.) V roce 2008 proběhla zatím nejrozsáhlejší ze všech prováděných oprav: výměna střešní krytiny, latí klempířských prvků střechy a dílčí oprava krovu. Měli jsme radost, že se nakonec podařilo opatřit finanční prostředky na sice dražší, ale důstojnou krytinu z pálených tašek.

Zde jsou dvě fotogalérie z průběhu oprav: 1. galérie (z naší vlastní dokumentace) a 2. galérie (fotodokumentace zhotovitele opravy).

3.) Po roce 2010 se muselo ještě přistoupit k rekonstrukci podpůrného systému věže, nátěru kupole a výměně kříže.


Zpět na stránku opatovského archivu

Zpět na hlavní stránku opatovské církevní obce