Pravoslavná církevní obec
v Třebíči


Třebíčský pravoslavný chrám, pohledn z východní strany

Chrám sv. Ludmily
na náměstí sv. Gorazda

Mapy.cz: Najdete nás zde


Aktuální podrobný přehled bohoslužeb

(Zde v PDF)


Pravoslavné bohoslužby v Třebíči

Svaté liturgie se konají každou neděli
(Čtení žalmů tzv. hodinky: od 8,30 hodin)
Od 9 hod. svatá liturgie

Další informace

Před liturgií 8:30 - 8:55 zpovědi (jinak dle individuální domluvy)

Po skončení bohoslužby společná trapéza - posezení na faře u čaje (každou neděli)

Každé úterý od 16 hod. je vyučování náboženství - katecheze dětí od 4 do 15 let

Třebíčská pravoslavná církevní obec je součástí jihlavského okružního protopresbyterátu, eparchie olomoucko-brněnská.


Chrám ze západu


Adresa úřadu duchovní správy:
Gorazdovo nám. 2, Třebíč 674 01

Telefonní číslo: 606 527 216

E-mail:

Duchovní správce: jer. Mgr. Jakub Rojek


Pohled na ikonostas uvnitř chrámu


Stránka archivu
událostí Pravoslavné církevní obce v Třebíči

Stránka věnovaná památce prot. Miroslava Mužíka,
bývalého dlouholetého duchovního správce třebíčské farnosti

*

Archiv třebíčské farnosti se prolíná s archivem farnosti v Opatově. V obou obcích působil otec Josef Leixner, jeden z blízkých spolupracovníků sv. vladyky Gorazda. Na obou farnostech působil až do samého závěru 20. století otec Miroslav Mužík, známá osobnost naší církve.

Nahlédnutí do opatovského archivu je zde.

Technická poznámka:
Pokud nahoře (pod telefonním číslem na farní úřad) nevidíte e-mailovou adresu, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu.