Pravoslavná církevní obec
v Třebíči


Třebíčský pravoslavný chrám, pohled z východní strany

Chrám sv. Ludmily
na náměstí sv. Gorazda

Mapy.cz: Najdete nás zde
(viz obrázek mapy)


Na základě aktuální situace v souvislosti se současnou epidemií Covid -19 čtěte pokyn biskupů olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích pro eparchiální duchovenstvo (dále nařízení Vlády ČR o krizovém stavu).
Čtěte na oficiálním webu eparchie


Pravoslavné bohoslužby v Třebíči

Svaté liturgie se konají
v omezeném počtu věřících


Svaté liturgie se konají každou neděli
(Čtení žalmů tzv. hodinky: od 8,30 hodin)
Od 9 hod. svatá liturgie

Další informace

Před liturgií 8:30 - 8:55 zpovědi (jinak dle individuální domluvy)

Po skončení bohoslužby společná trapéza - posezení na faře u čaje (každou neděli)

Každé úterý od 16 hod. je vyučování náboženství - katecheze dětí od 4 do 15 let


Třebíčská pravoslavná církevní obec je součástí jihlavského okružního protopresbyterátu, eparchie olomoucko-brněnská.
Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) zde v PDF
Oznamujeme, že při bohoslužbách v našem chrámu a v přilehlých prostorách jsou pořizovány fotografie či jiné obrazové nebo zvukové záznamy za účelem prezentování organizátora akce. Olomoucko-brněnská eparchie ani Pravoslavná církevní obec v Třebíči nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Církevní kalendář na tento den

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)

Dnešní biblické čtení:


Web pravoslavného kalendáře


Chrám ze západu


Adresa úřadu duchovní správy:

Gorazdovo nám. 2, Třebíč 674 01

Telefonní číslo: 606 527 216

E-mail:

Duchovní správce: prot. Mgr. Jakub Rojek


Pohled na ikonostas uvnitř chrámu