Archiv

Stránka archivu
událostí Pravoslavné církevní obce v Třebíči

Pohled na ikonostas uvnitř chrámu

O třebíčském pravoslavném chrámu na Wikipedii

Dokumentární vzpomínka na svěcení chrámu

Svěcení chrámu sv. Václava a Ludmily 22. září 1940. Přijelo 13 kněží se svými věřícími. Vladyka Gorazd se kvůli nemoci nemohl zúčastnit. Světitelem chrámu byl otec Rezek.

*

Stránka věnovaná památce prot. Miroslava Mužíka,
bývalého dlouholetého duchovního správce třebíčské farnosti

*

Archiv třebíčské farnosti se prolíná s archivem farnosti v Opatově. V obou obcích působil otec Josef Leixner, jeden z blízkých spolupracovníků sv. vladyky Gorazda. Na obou farnostech působil až do samého závěru 20. století otec Miroslav Mužík, známá osobnost naší církve.

Nahlédnutí do opatovského archivu je zde.

Studie o založení české pravoslavné farnosti v Třebíči


(Z eparchiálního časopisu Sůl země)